ภาษา : 
  

ติดต่อเรา

สถิติของเว็บไซต์
16/11/2557
12/03/2567
2265812
48938

ออนไลน์
ผู้ใช้งานขณะนี้ :
 
 บุคคลทั่วไป  5 ราย

เข้าสู่ระบบ

นาฬิกา
20 กรกฎาคม 2567

ปฏิทินกิจกรรม

 

  เกี่ยวกับเรา

บริษัทจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556 วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งเป็น นายหน้าตัวแทนนำเข้า ส่งออก เดินพิธีการศุลกากร ทางเรือ
ทางอากาศ ทางบก ประกอบกิจการเกี่ยวกับค่าขนส่งระวางเรือและอาการ บริการการขนส่งสินค้าประเภทต่าง ๆ ทางถนน ภายในท้องถิ่น
หรือระยะทางไกลด้วยรถบรรทุกหรือยานพาหนะอื่นที่ใช้คนขับ หรือสัตว์ลากจูง เช่น การขนส่งไม้ซุง สินค้าหนัก สินค้าขนาดใหญ่ การขนย้าย
เครื่องเรือน รวมถึงการบริการให้เช่ารถบรรทุกพร้อมด้วยพนักงานขับรถ


  ข่าวสารและกิจกรรมประจำวัน

ไม่พบข้อมูล

  วิดีโอ

ไม่พบข้อมูล

ขั้นตอนการนำเข้า-ส่งออก

          ในการนำเข้า-ส่งออก สินค้า ผู้นำเข้าจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และประกาศที่กรมศุลกากรและหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการนำเข้า-ส่งออก อาทิ กระทรวงพาณิชย์สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กรมปศุสัตว์ ฯลฯ ที่กำหนดไว้ให้ครบถ้วน โดยมีคำแนะนำในการจัดเตรียมเอกสารและปฏิบัติตามขั้นตอนพิธีการศุลกากรในการนำเข้า-ส่งออก สินค้า ดังนี้ 

แผนภูมิแสดงขั้นตอนการนำสินค้าเข้า ดูเพิ่มเติม >>>

ขั้นตอนการดำเนินธุรกิจส่งออก ดูเพิ่มเติม >>>

แผนภูมิแสดงขั้นตอนการส่งสินค้าออก ดูเพิ่มเติม >>>

ข้อความเกี่ยวกับใบตราส่งสินค้าทางเรือ  ดูเพิ่มเติม >>>