ภาษา : 
  

ติดต่อเรา

สถิติของเว็บไซต์
16/11/2557
12/03/2567
2048365
42813

ออนไลน์
ผู้ใช้งานขณะนี้ :
 
 บุคคลทั่วไป  15 ราย

เข้าสู่ระบบ

นาฬิกา
25 เมษายน 2567

ปฏิทินกิจกรรม

คำถามที่พบบ่อย

ลงทะเบียนกรมศุลเป็นผู้นำเข้า ส่งออก ใช้อะไรบ้าง

 เอกสารที่ใช้ในการลงทะเบียน PAPERLESS  กรมศุล ครั้งแรก (หมายเลขที่ 1)

1.หนังสือรับรองบริษัท ฯ ทุกหน้า อายุไม่เกิน 6 เดือน

2.ภพ20.

3.บัตรประชาชนตัวจริง และ สำเนาบัตรผู้มีอำนาจ ลงนาม ทุกท่าน ไม่หมดอายุ

4.บอจ.3 หรือ บอจ.4 ( จดทะเบียนตรายางบริษัท ฯ)

5.จดหมายมอบอำนาจ ติดอากร 10 และ 30 บาท/ต่อผู้รับมอบ 1 ท่าน

6.แบบคำรอง หมายเลขที่ 1 ของกรมศุล ฯ

เอกสารทุกใบตีตรายางเซ็นต์ชื่อ ถ้าจะเซ็นต์กำกับเอกสาร ให้ใช้คำว่า

“สำหรับใช้กับกรมศุลกากรเท่านั้น

 

เอกสารที่ใช้ในการลงทะเบียน PAPERLESS  เพิ่มเติม ชิปปิ้ง (หมายเลขที่ 7)

1.หนังสือรับรองบริษัท ฯ ทุกหน้า อายุไม่เกิน 6 เดือน

2.ภพ20.

3.สำเนาบัตรผู้มีอำนาจ ลงนาม ทุกท่าน

4.จดหมายมอบอำนาจ ติดอากร 10 บาท

5.แบบคำรอง หมายเลขที่ 7 ของกรมศุล ฯ

เอกสารทุกใบตีตรายางเซ็นต์ชื่อ ถ้าจะเซ็นต์กำกับเอกสาร ให้ใช้คำว่า

“สำหรับใช้กับกรมศุลกากรเท่านั้น

 


สินค้าห้ามนำเข้า

1.ไม้ซุงและไม้แปรรูปประเภทไม้สัก ไม้ยาง และไม้ที่มีชนิดตรงกับไม้หวงห้าม ตามแนวชายแดนจังหวัดตาก และจังหวัดกาญจนบุรี "  

ไม้ซุงท่อนและไม้แปรรูป  ประเภทไม้สัก ไม้ยาง และไม้ที่มีชนิดตรงกับ ไม้หวงห้าม ตามบัญชีท้ายพระราชกฤษฏีกากำหนดไม้หวงห้าม พศ. 2530

สินค้าที่ต้องห้ามในการนำเข้ามาในราชอาณาจักรตามแนวชายแดนจังหวัดตากและจังหวัดกาญจนบุรี
ประกาศกระทรวงพาณิชย์  พ.ศ. 2548 เรื่องการนำไม้และไม้แปรรูปรวมทั้งสิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้ หรือสิ่งอื่นใดที่ทำด้วยไม้เข้ามาในราชอาณาจักร ตามแนวชายแดนจังหวัดตาก และจังหวัดกาญจนบุรี  ลงวันที่  29   พฤศจิกายน  2548
 
2.สินค้าห้ามนำเข้า - ยางรถยนต์ที่ใช้แล้ว
ยางรถที่ใช้แล้วที่หล่อดอกใหม่ชนิดที่ใช้กับรถยนต์นั่ง (รวมถึงสเตชันแวกอนและรถแข่ง)
สินค้าห้ามนำเข้า
ประกาศกระทรวงพาณิชย์   พ. ศ. 2546  เรื่องการนำยางรถที่ใช้แล้วเข้ามาในราชอาณาจักร  ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2546
เป็นต้น