ภาษา : 
  

นโยบายของบริษัท 

          บริษัทเราเน้นการบริการแบบเข้าถึง  ผู้ประกอบการนำเข้าและส่งออก  ให้คำแนะนำด้านการนำเข้าสินค้าและการส่งออกสินค้าต่าง ๆ
เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์การนำเข้าสินค้า การลดหย่อนภาษีอากร โดยการใช้ฟอร์ม ต่าง ๆ เพื่อนำมาลดหย่อนภาษีอากรสำหรับสินค้านำเข้า
ตรวจเช็คพิกัดสินค้า ตรวจเช็คเอกสารนำเข้าต่าง ๆ  ตรวจเช็คฟอร์มเพื่อใช้ลดหย่อนอากรนำเข้าให้ถูกต้อง  ก่อนสินค้าขึ้นเรือหรือสินค้ามาถึงไทย
ด้านการส่งออกเรามีบริกาตรวจสอบเอกสารส่งออก ตรวจสอบเอกสารเพื่อให้ตรงตาม L/C ขอฟอร์ม ต่าง ๆ เพื่อสิทธิประโยชน์ด้านการส่งออก
เพื่อให้ผู้ประกอบการหมดห่วงและไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับเอกสารและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ