ภาษา : 
  

ติดต่อเรา

สถิติของเว็บไซต์
16/11/2557
12/03/2567
2265761
48923

ออนไลน์
ผู้ใช้งานขณะนี้ :
 
 บุคคลทั่วไป  6 ราย

เข้าสู่ระบบ

นาฬิกา
20 กรกฎาคม 2567

ปฏิทินกิจกรรม

เกี่ยวกับความเป็นมาของบริษัทฯ ส.จตุพร บริการ นำเข้า ส่งออก จำกัด

          บริษัทจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556  วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งเป็น นายหน้าตัวแทนนำเข้า ส่งออก เดินพิธีการศุลกากร ทางเรือ 

ทางอากาศ ทางบก ประกอบกิจการเกี่ยวกับค่าขนส่งระวางเรือและอาการ  บริการการขนส่งสินค้าประเภทต่าง ๆ ทางถนน ภายในท้องถิ่น

หรือระยะทางไกลด้วยรถบรรทุกหรือยานพาหนะอื่นที่ใช้คนขับ หรือสัตว์ลากจูง เช่น การขนส่งไม้ซุง สินค้าหนัก สินค้าขนาดใหญ่ การขนย้าย

เครื่องเรือน รวมถึงการบริการให้เช่ารถบรรทุกพร้อมด้วยพนักงานขับรถ

         ผู้ปฎิบัติงานมีความรู้ความสามารถ เชี่ยวชาญด้านนำเข้า ส่งออก เอกสารต่าง ๆ มีประสบการณ์มาเป็นเวลา 10 กว่าปี

ในเวลาเดียวกันเก็บเกี่ยวประสบการณ์ในด้านการทำงานเป็นพนักงานและหัวหน้าแผนกนำเข้า ส่งออก ดูแลทีมชิปปิ้ง ให้คำปรึกษาทีมเซลส์

ติดต่อหน่วยงานราชการเกี่ยวกับเอกสารและใบอนุญาตต่าง ๆ เป็นตัวแทนบริษัท ไปอบรมสัมนาเชิงวิชาการกับหน่วยงานต่าง ๆ เช่น กรมศุล ฯ

หอการค้าไทย กระทรวงพาณิชย์ กรมประมงและสัตว์น้ำ ฯลฯ  ชิปปิ้งผู้ปฎิบัติงานมีประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 20 ปี

          จบหลักสูตรตัวแทนออกของ จากสถาบันอบรมไอทีไอ ( IMPORT-EXPORT TRAINING INSTITUTE) ของสมาคมชิปปิ้ง

แห่งประเทศไทย และสมัครเข้าเป็นสมาชิก ประเภทสามัญ กับสมาคมชิปปิ้งแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2556 ด้วย